Choď na obsah Choď na menu
 


      Základná škola s materskou školou,  Ulica Jána Bottu 27, Trnava

   Vítame Vás na stránkach našej materskej školy

 Botanická 12, Trnava - elokované pracovisko 

 

 

  sam_1970.jpg

 Informácie / aktuality:

Školský rok 2018/2019   - sa začína 03.09.2018.

Prevádzka v materskej škole od 6:30 - 16:30 hod

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Oznam !

                 ROZHODNUTIA 

O prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ si treba osobne prevziať

v MŠ aj s občianskym preukazom dňa 30.05. a 31.05.2019, 

v čase od 11:00 do 16:00 hod.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                      Oznam!

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou,

            ulica Jána Bottu 27,Trnava

                          vyhlasuje zápis detí

                     do materskej školy na školský rok 2019/2020

  v dňoch 2. - 3. mája 2019 od 10:00 - 16:00 hod.

a následne do 15.05.2019. v budove Materskej školy Botanická 12, Trnava.

 

K zápisu je potrebné priniesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní.

 

Kritériá prijímania:

1. Prednostne sa prijímajú deti rok pred plnením povinnej školskej

dochádzky, deti s odkladom a dodatočným odkladom povinnej školskej

dochádzky.

Pri zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy

sa budú zohľadňovať:

1. či má dieťa v MŠ súrodenca

2. dovŕšilo vek 4 roky

3. dovŕšilo vek 3 roky k 1.9.2019.

 

Materská škola je rodinného typu a ponúka deťom plnohodnotnú výchovu 

a vzdelávanie rozšírené o rôzne aktivity v sploupráci s rodinou. Ponúkame

služby logopáda priamo v MŠ, predplaveckú výchovu počas celého šk. roka, 

krúžkové činnosti ( spevácky, výtvarný, pohybovo-relaxačný).

Rodičia majú možnosť zapájať sa do činnosti MŠ.

Prihlášky do MŠ si môžu osobne prevziať v MŠ Botanická 12, Trnava

                                 od 08.04.2019.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         

               OZNAM !

Prevádzka v našej MŠ na Botanickej ulici 12, bude počas

letných prázdnin v mesiaci júl a to:

od 01.07.2019 do 26.07.2019 -  pre záväzne prihlásené

deti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe racionalizačných opatrení škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, 

od 1.2.2018. vznikol nový právny subjekt 

Základná škola s materskou školou, ulica

Jána Bottu 27, Trnava. Súčasťou školy sa stali

aj MŠ Botanická 12 a MŠ Beethovenova 16.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

             

ČÍSLO ÚČTU - platby školného: Prima Banka

       SK05 5600 0000 0011 1220 5005

                        VS: 0005

Do poznámky:  Meno a priezvisko dieťaťa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                            

 Číslo účtu - pre platenie stravného:

     SK36 5600 0000 0011 1220 9006

                       VS každé dieťa má svoje číslo

Do poznámky:  Meno a priezvisko dieťaťa

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                         

 

      Odhlasovanie detí zo stravy na tel. čísle:

                     033/32 36 798 

   -----------------------------------------------------------------------